Polski Związek Faktorów z Good Message

cze 1, 2017 | Informacje

Polski Związek Faktorów, organizacja samorządu branżowego, reprezentującą podmioty świadczące usługi faktoringowe w Polsce powierza opiekę nad działaniami public relations agencji Good Message. Do zadań agencji będzie należała współpraca z mediami oraz doradztwo komunikacyjne.

 

Polski Związek Faktorów działa od 2001 roku. Do PZF należy obecnie 30 członków – 5 banków komercyjnych i 21 samodzielnych podmiotów, wyspecjalizowane w faktoringu, 2 parterów oraz 2 członków honorowych.

 

Celem PZF jest budowanie silnego samorządu branżowego poprzez:

  • bliską, systematyczną i uporządkowaną współpracę wewnątrz organizacji,
  • edukację przedsiębiorców i promocję usług,
  • współpracę z ośrodkami akademickimi i decydentami na rzecz rozwoju rynku.

 

Do najważniejszych zadań PZF należy krzewienie wśród przedsiębiorców świadomości korzyści wynikających z faktoringu. Związek prowadzi też szeroki dialog na rzecz rozwoju tego sektora w Polsce.

 

Zdjęcie: <a href=’https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/inspektor-finansowy-firmy-i-sekretarz-składający-raport-obliczający-lub-sprawdzający-saldo-inspektor-kontroli-dochodow-w-urzędzie-skarbowym-koncepcja-audytu_1202418.htm’>Designed by Snowing</a>