Public relations

Public relations

Public relations

 

Każda firma potrzebuje przyjaznego klimatu wokół swojej marki i swoich działań. Tylko wówczas może prawidłowo się rozwijać. Jej założyciele i menedżerowie poszukują też pozytywnego rozgłosu i uznania w otoczeniu. Tak docierają z informacjami na temat firmy do klientów i interesariuszy. Tworzą trwałe więzi marki z otoczeniem.

 

Ich efektywne współistnienie zapewnia jedna dziedzina zarządzania – public relations. PR jest strategicznym procesem komunikacji, który buduje wzajemnie korzystne relacje między organizacjami i ich publicznością. Kreuje szacunek do marki. Prezentuje jej zalety klientom i interesariuszom. PR kształtuje publiczny obraz firmy i marki. Dba też o prawidłowe relacje wewnętrzne i dostęp do informacji.

 

PR jest dziedziną interdyscyplinarną. Składa się na nią wiele kompetencji:

Warto wiedzieć, że…

 

…termin public relations jest nierozerwalnie związany z ideą wolności słowa, praworządności i społecznej użyteczności. Po raz pierwszy użył go trzeci prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Jefferson. Opisał nim, w jednym z przemówień w kongresie, potrzebę dbałości o dobro społeczne.

 

Dziś PR jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania konsumentów, firm i organizacji. Z ekonomicznego punktu widzenia tworzy zasoby informacyjne. Pozwala trafnie rozpoznawać potrzeby otoczenia i wyposażyć je w wiedzę nt. możliwości ich zaspokojenia. Dlatego jest tak skuteczny zarówno we wspieraniu biznesu, jak i codziennych relacji interpersonalnych. Pomaga utrzymywać otwartą komunikację między wieloma grupami, na które wpływa produkt i polityka firmy: konsumentami, akcjonariuszami, pracownikami i zarządzającymi. Opiera się na tworzeniu planów, budowaniu relacji, proaktywnej komunikacji, kreatywnych koncepcjach angażowania konsumentów oraz analizie wyników tych działań.

 

Strategia

 

W public relations strategia zakłada zdefiniowanie warunków, w jakich odbywać się ma komunikacja, określenie jej celów, grup docelowych, a także sformułowanie przekazów.

Komunikacja

 

Komunikacja to długofalowy proces wymiany informacji, opinii, a nawet nastrojów, pomiędzy firmą lub organizacją, a jej otoczeniem. W PR jest składnikiem o fundamentalnym znaczeniu.

Reputacja

 

Szacunek do marki, jej autorytet i prestiż stanowią pozafinansową wartość firmy. Nie podlegają wycenie ekonomicznej. Najambitniejsi stawiają je sobie za najwyższe cele.

Kontakt

  send@goodmessage.pl
  +48 501 330 753