Misja i wartości

„Dobra reputacja

jest więcej warta niż pieniądze”

 

 

Publiliusz Syrus

I w p.n.e.

Nasza misja

 

Dla naszych Klientów chcemy być przyjaznym partnerem biznesowym, wspierającym budowanie reputacji ich marek.

Kreujemy zaufanie do nich, pomagając w zrównoważonym rozwoju i harmonijnej współpracy z otoczeniem.

Chcemy też być pierwsza linią obrony ich dobrego imienia.

Dbamy przy tym o wzorowe relacje z mediami i interesariuszami.

Zabiegamy o to, aby nasze usługi stanowiły istotną wartość dodaną.

 

Nasze wartości

 

Uczciwość

Jako firma uczciwa, prowadzimy i koordynujemy
szczerą i otwartą komunikację
na rzecz naszych klientów, ich marek i wartości.

Kreatywność

Jako zespół kreatywnych profesjonalistów,
poszukujemy innowacyjnych rozwiązań
wspierających rozpoznawalność marek klientów.

Odpowiedzialność

Jako odpowiedzialny partner biznesowy,
poznajemy potrzeby klientów
efektywnie na nie odpowiadamy.

Szacunek

Jako firma ceniąca szacunek,
uznajemy specyfikę każdego klienta
oraz indywidualność jego marki i ludzi.

Kodeks Etyki Public Relations

 

Kontakt

  send@goodmessage.pl
  +48 501 330 753