Realizacje

Realizacje

PZF – współpraca z mediami

 

Polski Związek Faktorów jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą podmioty świadczące usługi faktoringowe w Polsce. Do najważniejszych zadań PZF należy krzewienie wśród przedsiębiorców świadomości korzyści wynikających z faktoringu. Związek prowadzi też szeroki dialog na rzecz rozwoju tego sektora w Polsce.

 

Celem PZF jest budowanie silnego samorządu branżowego poprzez: bliską, systematyczną i uporządkowaną współpracę wewnątrz organizacji, edukację przedsiębiorców i promocję usług, współpracę z ośrodkami akademickimi i decydentami na rzecz rozwoju rynku.

 

Good Message od 2017 r. prowadzi dla PZF współpracę z mediami.

PZF – Międzynarodowy Kongres Faktoringu

 

Kongres Faktoringu to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu menedżerów oraz praktyków faktoringu i finansów w Polsce. Udział w nim biorą eksperci z całego świata. Omawiane są tu najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed dostawcami usług faktoringowych w Polsce, jak i na innych rynkach.

 

W obradach zawsze biorą udział uznane autorytety w dziedzinie gospodarki i zarządzania. Odpowiadają na pytania związane z sytuacją przedsiębiorstw i prezentują rozwiązania wpływające na ich płynność finansową.

 

Good Message wspiera PZF w organizacji tego wydarzenia.

PZF – kampania „Wolne Faktury”

 

Polski Związek Faktorów uruchomił  więc kampanię „Wolne Faktury – bez zakazu cesji”. Jej celem jest uwolnienie przedsiębiorców od barier w dostępie do finansowania działalności. Na drodze do dalszego upowszechnienia usługi faktoringu stoi zakaz cesji. 

 

Kampania ma uzmysłowić decydentom, że przepisy blokujące polskim firmom swobodny rozwój utrudniają utrzymanie dynamicznego tempa rozwoju gospodarczego. Zatory płatnicze, z którymi chce walczyć rząd biorą się między innymi właśnie z zakazu cesji wierzytelności.

 

Autorem koncepcji kampanii oraz jej głównym realizatorem jest agencja Good Message.

PBUK – współpraca z mediami

 

PBUK to organizacja skupiająca zakłady ubezpieczeń, które na terytorium Polski prowadzą obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, popularnie zwane OC komunikacyjnym.

 

Zgodnie z zasadami Systemu Zielonej Karty PBUK pełni funkcję Biura Narodowego reprezentującego Polskę w Systemie i będącego członkiem Rady Biur.

 

Good Message odpowiada za relacje PBUK z mediami.

PBUK – social media

 

PBUK to organizacja skupiająca zakłady ubezpieczeń, które na terytorium Polski prowadzą obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, popularnie zwane OC komunikacyjnym.

 

Zgodnie z zasadami Systemu Zielonej Karty PBUK pełni funkcję Biura Narodowego reprezentującego Polskę w Systemie i będącego członkiem Rady Biur.

 

Good Message zarządza obecnością PBUK w social mediach.

Travelport – raport „The Global Digital Traveler Research”

 

Turyści są coraz bardziej uzależnieni od urządzeń mobilnych i oczekują, że usługodawcy będą komunikowali się z nimi tym kanałem – wynika z badań firmy Travelport. Ale jednocześnie nie gaśnie zapotrzebowanie na fachowe doradztwo przy organizowaniu podróży.

 

Pierwsza edycja raportu Travelport „The Globar Digital Traveler Research” powstała po to, by zbadać oczekiwania i preferencje podróżnych w kontekście postępującej cyfryzacji życia. Badanie przeprowadzono na grupie 11 tys. osób z 19 krajów. Uczestnikami ankiety były wyłącznie osoby, które odbyły przynajmniej jedną powrotną podróż samolotem.

 

Agencja Good Message pomogła firmie Travelport w organizacji konferencji prasowej prezentującej raport dziennikarzom zajmującym się problematyką turystyki. Wnioski przedstawione na konferencji odbiły się w mediach.

CBOS – social media

 

Centrum Badania Opinii Społecznej jest wyspecjalizowanym ośrodkiem prowadzącym reprezentatywne dla polskiego społeczeństwa badania sondażowe, dotyczące opinii na temat najważniejszych problemów społeczno – politycznych i gospodarczych. Realizuje comiesięczne badania przeglądowe i udostępnia ich wyniki zainteresowanym.

 

CBOS dysponuje też jedną z największych w Polsce sieci ankieterskich oraz profesjonalną kontrolą jakości badań prowadzoną zarówno przez własną komórkę, jak i przez niezależny audyt zewnętrzny. Posiada certyfikat „Gwarancji jakości pracy ankieterskiej” przyznawany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR).

 

Good Message wspiera CBOS w mediach społecznościowych. Jest autorem koncepcji obecności tej marki w tych kanałach komunikacji. Dzięki nam CBOS pozyskało ba Twitterze blisko 20 tys. obserwujących, a na Facebooku – 4 tys. internautów.

Książka „SPEED – no limits in the digital era” – redakcja

 

Rozwój najważniejszych dziedzin życia napędzają innowacje. Podnoszą do potęgi wydajność człowieka w każdej aktywności. Nowe wynalazki znajdują zastosowanie ponieważ zaspokajają coraz szerszy wachlarz naszych potrzeb. Niektóre wręcz wprost je kreują. To sprawia, że kolejne etapy rozwoju ludzkości następują coraz szybciej.

 

To właśnie nazywamy zjawiskiem SPEED. Miało ono swój początek, ale nie ma końca. Dr Aleksander Poniewierski, ceniony ekspert i uznany autorytet w zakresie nowoczesnych technologii postanowił opisać jego fenomen w swojej książce „SPEED – no limits in the digital era”.

 

Profesjonalnej i atrakcyjnej dla czytelników redakcji tekstu podjął się Mikołaj Skorupski z Good Message. Jak napisał w przedmowie sam autor: „niełatwo było utrzymać lekki język i prostą formę. Aby się to udało, potrzebowałem wsparcia doświadczonego redaktora. Udzielił mi go Mikołaj Skorupski. Dziękuję, Mikołaj. Dobra robota”.

Kontakt

  send@goodmessage.pl
  +48 501 330 753