Realizacje

PZF: Międzynarodowy Kongres Faktoringu

 

Kongres Faktoringu to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu spotkań menedżerów i praktyków faktoringu i finansów w Polsce. Udział w nim biorą uznani eksperci z całego świata. Omawiane są tu najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed dostawcami usług faktoringowych zarówno w Polsce, jak i na innych rynkach.

 

Jest to miejsce dyskusji na temat innowacji w faktoringu i usługach finansowych. Sektor przyciąga znaczącą liczbę fintechów, co dowodzi, że usługi te mają ogromny potencjał dla adaptowania nowych technologii.

 

W odróżnieniu od wielu innych wydarzeń branżowych organizatorzy Kongresu stwarzają swoimi klientom okazję do podzielenia się spostrzeżeniami na temat korzystania z faktoringu. Ich doświadczenia stanowią bezcenne wskazówki dla dalszego rozwoju naszego sektora.

 

Każda edycja Kongresu to także występ uznanej osobowości życia społecznego. Gośćmi specjalnymi byli dotąd m.in.: prof. Jerzy Bralczyk, gen. Roman Polko czy Jurek Owsiak.

 

PZF: kampania „Wolne Faktury”

 

Polski Związek Faktorów podjął się realizacji kampanii zmierzającej do wyeliminowania zakazu cesji z polskiego prawa. Nasze środowisko jednomyślnie żywi głębokie przekonanie, że wpłynie to korzystnie na rozwój gospodarczy w Polsce.

 

Celem kampanii „Wolne faktury – bez zakazu cesji” jest z jednej strony propagowanie idei aktualizacji polskiego prawa w stronę rozwiązań dopasowanych do współczesnych warunków rynkowych i potrzeb polskich przedsiębiorców, z drugiej – zaproponowanie konkretnych zmian regulacyjnych, sprzyjających konkurencji oraz jej ochronie w naszym systemie gospodarczym.

 

Jako praktycy codziennie stykamy się problemami, z jakimi borykają się polscy przedsiębiorcy. Wychodzimy naprzeciw ich potrzebom w zakresie finansowania bieżącej działalności. Mamy przy tym świadomość, że niektóre problemy wynikają nie z warunków rynkowych, ale z przestarzałych regulacji prawnych.

 

Kodeks cywilny daje prawo stosowania zastrzeżeń umownych zakazujących wierzycielowi przenoszenia wierzytelności na osobę trzecią. Praktyka gospodarcza pokazuje, że zapis ten stosowany jest coraz częściej zwłaszcza przez duże przedsiębiorstwa, co wzmacnia asymetrię między stronami handlowymi na niekorzyść mniejszych dostawców.

 

PBUK: kampania „EuroKierowcy”

 

Łatwiejszy dostęp zmotoryzowanych do najważniejszych informacji o obowiązkach ciążących na tych, którzy wybierają się własnym pojazdem za granicę – to kluczowy cel programu informacyjnego EuroKierowcy, realizowanego przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Program będzie także promować odpowiedzialne zachowania kierowców zarówno na drogach krajowych, jak i zagranicznych. W pierwszej fazie zakłada dotarcie z poradami do odbiorców popularnych portali społecznościowych.

 

Z przeprowadzonych badań oraz z analizy statystyk drogowych i obserwacji rynku ubezpieczeń komunikacyjnych wynika, że polscy kierowcy nie zawsze uświadamiają sobie ogół obowiązków, jakie wiążą się z uczestnictwem w ruchu drogowym. Nieświadomość ta nie musi być groźna dopóki nie dojdzie do wypadku. Wówczas staje się ona głównym źródłem nieprzyjemności.

 

– Odkąd nasz kraj został członkiem europejskiego systemu ruchu drogowego, wspólnego rynku ubezpieczeniowego i systemu swobodnego przemieszania się, staliśmy naturalnymi uczestnikami jednej, europejskiej sieci dróg. Warto, abyśmy przejmowali wynikające z tego faktu najlepsze nawyki kierowców z tych państw, które tworzyły Wspólnotę Europejską – tłumaczy Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

 

Travelport: raport „The Global Digital Traveler Research”

 

Turyści są coraz bardziej uzależnieni od urządzeń mobilnych i oczekują, że usługodawcy będą komunikowali się z nimi tym kanałem – wynika z badań firmy Travelport. Ale jednocześnie nie gaśnie zapotrzebowanie na fachowe doradztwo przy organizowaniu podróży.

 

Pierwsza edycja raportu Travelport „The Globar Digital Traveler Research” powstała po to, by zbadać oczekiwania i preferencje podróżnych w kontekście postępującej cyfryzacji życia. Badanie przeprowadzono na grupie 11 tys. osób z 19 krajów. Uczestnikami ankiety były wyłącznie osoby, które odbyły przynajmniej jedną powrotną podróż samolotem.

 

Wnioski z raportu są jasne – większość czynności związanych z podróżowaniem przenosi się na urządzenia mobilne, od których jesteśmy coraz bardziej uzależnieni. Na ekran telefonu patrzymy średnio 150 razy dziennie, a 87 proc. ludzi ma go przy sobie przez cały czas. Zdaniem ekspertów z branży komunikacyjnej, do 2020 roku na świecie będzie 6,7 mld smartfonów, a 70 proc. interakcji związanych z obsługą podróży będzie się odbywało z ich wykorzystaniem.

 

Już teraz 47 proc. osób, które podróżują, używa poleceń głosowych wydawanych cyfrowym asystentom, podczas poszukiwania informacji niezbędnych do zaplanowania podróży. Turyści do organizowania podróży używają średnio 16 różnych aplikacji mobilnych, a ponad 33 proc. używa aplikacji do dokonywania rezerwacji.

 

Kontakt

  send@goodmessage.pl
  +48 501 330 753