Referencje

Referencje

PBUK

 

Agencja Good Message obsługuje Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych od 2014 r. Odpowiada przede wszystkim za prowadzenie relacji ze środkami masowego przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem mediów poruszających problematykę finansów, ubezpieczeń i motoryzacji. Wspiera także ekspertów PBUK w przygotowywaniu fachowych publikacji merytorycznych. Współpraca ta zaowocowała znaczącą liczbą artykułów, materiałów radiowych i telewizyjnych, zarówno informacyjnych, jak i poradnikowych.

(…) Ze strony agencji z Biurem współpracuje Mikołaj Skorupski. Usługi realizowane są profesjonalnie, rzetelnie i terminowo. Agencję wyróżniają wysokie kompetencje komunikacyjne, dobra znajomość problematyki finansów i ubezpieczeń, oraz właściwe rozeznanie na rynku mediów.

Mariusz Wichtowski

Prezes Zarządu

PZF

 

Good Message odpowiada za pełne spektrum działań z zakresu komunikacji wewnętrznej, relacji z mediami, komunikacji w sieci, w tym w mediach społecznościowych. Agencja wspiera też PZF w organizacji spotkań członkowskich, Walnych Zgromadzeń i corocznego Międzynarodowego Kongresu Faktoringu, a także w działaniach na polu edukacji finansowej i marketingu.

Bardzo cenimy sobie współpracę z Good Message. Firma działa profesjonalnie, terminowo i z zaangażowaniem. Z jej strony z PZF współpracuje Mikołaj Skorupski. Przez cały okres współpracy niejednokrotnie dowiódł, że posiada odpowiednie kwalifikacje, niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości obsługi i skuteczności w realizowanych kampaniach i projektach.

Dariusz Steć

Dyrektor Wykonawczy

Proama

 

Agencja prowadziła relacje z mediami podejmującymi problematykę motoryzacji i nieruchomości. Przygotowała także szereg publikacji poradnikowych o tematyce ubezpieczeniowej.

Usługa na rzecz marki Proama została zrealizowana profesjonalnie, rzetelnie i terminowo.

Agencja wykazała się znajomością problematyki ubezpieczeń i należytym rozeznaniem rynku mediów. Potwierdziła tym samym wieloletnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym oraz w branży public relations.

Justyna Szafraniec

Dyrektor PR

CBOS

 

Cenimy współpracę z Good Message szczególnie ze względu na dobrą znajomość podejmowanej problematyki i należyte zrozumienie specyfiki środowiska mediów społecznościowych.

Sposób realizacji powierzonych zadań jest dla nas źródłem szczególnej satysfakcji.

Doceniamy umiejętności doradców agencji w zakresie planowania, taktycznego podejścia i jakości konstruowanego przekazu. Usługi realizowane są profesjonalnie, rzetelnie i terminowo.

Janusz Durlik

Zastępca Dyrektora

PZU

 

Mikołaj Skorupski jest świetnie wykształcony i posiada znakomitą wiedzę fachową. Ma doskonałe pomysły, jest sprawny, dokładny i konsekwentny.

Jako rzecznik PZU Życie p. Skorupski cieszył się sympatią, szacunkiem i zaufaniem zarówno przedstawicieli mediów, jak i kierownictwa naszej firmy. Wielokrotnie dawał dowody, że potrafi skutecznie działać w najtrudniejszych sytuacjach.

Karol Sawicki

Dyrektor ds. Komunikacji

Gazeta Finansowa i Home & Market

 

Będąc członkiem zespołu redakcyjnego dał się poznać jako osobo dobrze ułożona i zorganizowana. Wykazał się też samodzielnością i komunikatywnością. Ponadto jego materiały były bardzo rzetelne i oddawane zgodnie z wyznaczonymi przeze mnie terminami. 

Szczególnie ważne w pracy dziennikarskiej są pomysłowość i lekkie pióro. Mikołaj Skorupski posiada i ciągle rozwija te umiejętności.

Rita Schultz

Redaktor Naczelna

Kontakt

  send@goodmessage.pl
  +48 501 330 753