Reputacja

Reputacja

Reputacja marki

 

„Reputacja jest więcej warta niż pieniądze” – powiedział Publiliusz Syrus, rzymski pisarz z I w. p.n.e., autor maksym, improwizator. Jego spostrzegawczość i talent docenił sam Juliusz Cezar, wyróżniając go w konkursie mowy improwizowanej. Słowa wypowiedziane przez Publiliusza Syrusa dwa tysiące lat temu są aktualne do dziś.

 

Reputacja jest jednym z kluczowych ogniw pozafinansowej wartości firmy. Stanowi o jej sile i decyduje o perspektywach rozwoju. Jest wartością dodaną profesjonalnie prowadzonego procesu public relations.

 

Jego efektem jest nie tylko zniwelowanie różnic w postrzeganiu firmy przez osoby z nią związane i postronnych obserwatorów. Nadrzędnym rezultatem procesu public relations jest stworzenie pozytywnego obrazu marki, zyskanie zaufania jej otoczenia oraz zapracowanie na społeczny szacunek. To główne składowe reputacji.

 

Sukces na polu budowania reputacji zależy zarówno od skuteczności działań prowadzonych przez służby public relations (wewnętrzne i zewnętrzne), jak i najlepszych praktyk stosowanych przez samą firmę na wszystkich polach, na których działa.

 

Kontakt

  send@goodmessage.pl
  +48 501 330 753