PR i komunikacja

Jak to działa

 

Public relations polega na prowadzeniu relacji pomiędzy organizacją a jej otoczeniem, opartych na obustronnych korzyściach. Kompromis ma równoważyć zyski ekonomiczne firmy ze społeczną odpowiedzialnością firmy czy instytucji. Ma odpowiadać na potrzeby marki, ale także na oczekiwania jej otoczenia. Ma jednocześnie promować i budować wiarygodność, stawiając na równi kreatywność i zaufanie.

 

Budowanie przedsiębiorstwa mającego służyć klientom przez wiele pokoleń to proces oparty na wielowymiarowym zarządzaniu wszystkimi płaszczyznami jego funkcjonowania. Dzięki temu marka firmy zdobywa uznanie i szacunek nie tylko wśród klientów, ale i pracowników, partnerów biznesowych, inwestorów oraz liderów opinii.

 

Co proponujemy

 

Aby podnieść efektywność biznesową naszych klientów:

  • wspieramy realizację strategii biznesowych,
  • stabilizujemy nastroje pracownicze,
  • powiększamy grono zaangażowanych rzeczników spółek i instytucji,
  • otwieramy nowe kanały komunikacji,
  • integrujemy interesariuszy wokół celów firm i instytucji.

 

Kontakt

  send@goodmessage.pl
  +48 501 330 753