Komunikacja

Komunikacja

Komunikacja

 

Zadaniem komunikacji jest wydobycie i przekazanie maksimum informacji o firmie, niezbędnych dla klientów i partnerów do podjęcia współpracy. Jej kluczowym założeniem jest zniwelowanie różnic jakie występują pomiędzy przedstawicielami firmy a osobami z jej otoczenia, w podejściu do jej biznesowej i społecznej roli.

 

Aby ten cel osiągnąć, firma musi prowadzić działania informacyjne oraz dialog z otoczniem. Kierować je powinna zarówno do wewnątrz swoich struktur, jak i na zewnątrz, z uwzględnieniem możliwie najszerszego grona interesariuszy.

 

Komunikacja jest kwintesencją public relations. Jest głównym środkiem do osiągnięcia zrozumienia celów i działań firmy przez jej otoczenie, a także zdobycia szacunku do jej marki. Wbrew przekonaniom wielu menedżerów, nie jest to proces jednostronny, a złożona interakcja. Opiera się zarówno na pozyskiwaniu informacji, jak i ich dystrybucji. Wymaga więc zarówno prezentowania idei, wartości, założeń, jak i wsłuchiwania się w opinie i nastroje.

 

Warto wiedzieć, że…

 

…termin komunikacja pochodzi od łacińskiego „communicare”, co oznacza „dzielić się”.

Nauka o komunikacji na dobre rozpoczęła się, gdy w latach 50-tych, David Berlo założył pierwszy wydział General Communication Arts na Michigan State University. Wcześniej był studentem Wilbura Schramma – założyciela Institute for Communications Research na University of Illinois. Michigan State University był pierwszym ośrodkiem akademickim w USA, który zajmował się wyłącznie naukami o komunikacji. Do dziś realizowany przez niego program jest jednym z najbardziej cenionych w dziedzinie komunikacji ludzkiej.

 

Kontakt

  send@goodmessage.pl
  +48 501 330 753