Good Message dla forum TFI

Good Message dla forum TFI

Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA wybrało agencję do obsługi public relations. Obowiązki te powierzono firmie Good Message. Do zadań agencji należy przede wszystkim współpraca z mediami oraz komunikacja z rynkiem finansowym i jego uczestnikami.   Forum...