Mikołaj Skorupski z Good Message na Konferencji Ubezpieczeniowej

cze 11, 2014 | Informacje

Najnowsze wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego poddano analizie podczas konferencji dotycząca przyszłości dystrybucji produktów ubezpieczeniowych w Polsce. Spotkanie odbyło się 10 czerwca 2014 r. w Centrum Konferencyjnym przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie. Patronem medialnym wydarzenia organizowanego przez TG-Doradztwo i Zarządzanie oraz AhProfit była „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

 

Według pomysłodawców wytycznych, których projekt został opublikowany 25 kwietnia, mają one na celu ujednolicenie standardów w zakresie prowadzenia działalności ubezpieczeniowej niezależnie od wykorzystywanego kanału dystrybucji. Organizatorzy konferencji są jednak zdania, że już pobieżna analiza dokumentu pozwala sformułować tezę, że prawne, finansowe i organizacyjne skutki zaproponowanych przez nadzór rozwiązań w kluczowym dla sektora ubezpieczeniowego obszarze, mogą istotnie wpłynąć na sytuację finansową większości towarzystw i zmienić strategię ich dalszego rozwoju. Ponadto w ocenie pomysłodawców konferencji, wdrożenie wytycznych, w kształcie zbliżonym do przekazanego do konsultacji projektu, może stawiać licencjonowane podmioty krajowe w gorszej pozycji w stosunku do firm działających w oparciu o tak zwany „paszport europejski”, a to z kolei może prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji. 

 

Grono prelegentów i panelistów spotkania składać się będzie z wybitnych przedstawicieli branży ubezpieczeniowej, świata finansów, prawnego oraz środowiska dziennikarskiego. W konferencji wezmą udział bowiem: Teresa Grabowska, prezes TG-Doradztwo i Zarządzanie, dr Adam H. Pustelnik, prezes i partner w AhProfit, mecenas Piotr Czublun, partner w spółce Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych, Beata Mrozowska-Bartkiewicz, radca prawny w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, Jacek Kliszcz, prezes zarządu PWS Konstanta, Marat Nevredtinow, wiceprezes spółek Grupy Europa, dr Zbigniew J. Staszak, dr hab. Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Norbert Jeziolowicz, dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich, Leszek Niedałtowski, wiceprezes STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi, Małgorzata Surdek, partner w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna, Mikołaj Skorupski, szef Good Message, Mariusz Gawrychowski, „Puls Biznesu”, Maciej Samcik, „Gazeta Wyborcza”. 

 

Więcej w Gazecie Ubezpieczeniowej.

 

Zdjęcie: <a href=”https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/czarny-mikrofonu-w-sali-konferencyjnej_1017728.htm”>Designed by Jannoon028</a>