Zaufanie jest filarem

Zaufanie jest filarem

Przychody firm są ściśle powiązane z ich reputacją. Podmioty o niekorzystnym wizerunku tracą. Dobrze obrazuje to sytuacja na polskim rynku ubezpieczeń. Negatywny obraz branży w oczach klientów spowodował widoczny spadek sprzedaży usług. Analizę na ten temat...
Odczarować reputację

Odczarować reputację

W wydaniu Miesięcznika Ubezpieczeniowego z lutego 2013 r. ukazał się artykuł Mikołaja Skorupskiego, założyciela Good Message, nt. reputacji usług asekuracyjnych w Polsce.   Jaki jest stopień zaufania polskich konsumentów do rynku ubezpieczeniowego i świadczonych...
Good Message w Dzienniku Ubezpieczeniowym

Good Message w Dzienniku Ubezpieczeniowym

Mikołaj Skorupski, właściciel agencji Good Message, w Dzienniku Ubezpieczeniowym z 22 marca 2013 r., opowiada o roli, jaką odgrywa reputacja ubezpieczycieli.   Mikołaj Skorupski w publikacji przytacza przykłady krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo, w których...
Czas na fakty

Czas na fakty

Marka jest tym, co ludzie mówią o Tobie – powiedział Jeff Bezos, twórca Amazon.com. Czy w trosce o swoją markę ubezpieczyciele zaczną przywiązywać większą wagę do opinii otoczenia? – pyta Mikołaj Skorupski, właściciel Good Message na łamach Miesięcznika...
Rynek polis potrzebuje PR

Rynek polis potrzebuje PR

Miesięcznik Ubezpieczeniowy w wydaniu z marca 2013 r. prezentuje artykuł Mikołaja Skorupskiego, założyciela agencji Good Message, nt. ubezpieczeniowego public relations.   Niski stopień zaufania do firm ubezpieczeniowych w Polsce (zaledwie 14 proc. wg „Diagnozy...