Good Message w Dzienniku Ubezpieczeniowym

Good Message w Dzienniku Ubezpieczeniowym

Mikołaj Skorupski, właściciel agencji Good Message, w Dzienniku Ubezpieczeniowym z 22 marca 2013 r., opowiada o roli, jaką odgrywa reputacja ubezpieczycieli.   Mikołaj Skorupski w publikacji przytacza przykłady krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo, w których...