Good Message w Dzienniku Ubezpieczeniowym

kw. 8, 2013 | Opinie

Mikołaj Skorupski, właściciel agencji Good Message, w Dzienniku Ubezpieczeniowym z 22 marca 2013 r., opowiada o roli, jaką odgrywa reputacja ubezpieczycieli.

 

Mikołaj Skorupski w publikacji przytacza przykłady krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo, w których społeczny szacunek jest miarą siły ubezpieczyciela, podczas gdy w Polsce największe znaczenie mają wyniki sprzedaży.

 

Przypomina słowa Warrena Buffetta: „potrzeba dwudziestu lat, by zbudować reputację, ale wystarczy pięć minut, by ją zburzyć”.

 

Mikołaj Skorupski zaznacza, że powszechny dostęp do środków komunikacji umożliwia niezadowolonemu klientowi podzielić się swymi doświadczeniami z tysiącami osób, np. poprzez zwrócenie się do gazety z prośbą o pomoc w przypadku odmowy wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela. Zwraca także uwagę, że rynek ubezpieczeń w Polsce cechuje niski poziom społecznego zaufania oraz niemalże brak lojalności konsumenckiej. Podkreśla słaby wpływ reklam na wybory konsumentów. Zaznacza, że zmiana tej sytuacji będzie możliwa, gdy ubezpieczyciele zadbają o otwartą, opartą na faktach i rzetelną komunikację z klientami, partnerami biznesowymi, nadzorem, mediami i liderami opinii. Reputacja, o którą powinni zadbać ubezpieczyciele, pozwala m.in. być konkurencyjnym i zyskiwać nowych klientów.

 

Więcej w artykule pt. „Dobra reputacja ubezpieczycieli a pozycja na rynku” w Dzienniku Ubezpieczeniowym z 22 marca 2013 r.

 

Zdjęcie: <a href=’https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/pracownik-czytanie-wiadomości-z-tabletem_934102.htm’>Designed by Kaboompics</a>