Misja i wartości


Misja Good Message

 

Misja

 

Dla naszych Klientów chcemy być przyjaznym partnerem biznesowym, wspierającym budowanie reputacji ich marek. Kreujemy zaufanie do nich, pomagając w zrównoważonym rozwoju i harmonijnej współpracy z otoczeniem.

Chcemy też być pierwsza linią obrony ich dobrego imienia.

Dbamy przy tym o wzorowe relacje z mediami i interesariuszami. Zabiegamy o to, aby nasze usługi stanowiły istotną wartość dodaną.

 

 

Nasze wartości

 

compass_uczciwosc

Jako firma uczciwa, prowadzimy i koordynujemy szczerą i otwartą komunikację na rzecz naszych klientów,ich marek i wspieranych przez nich wartości.

Wizja

Jako odpowiedzialny partner biznesowy, poznajemy potrzeby naszych klientówi poszukujemy rozwiązań pozwalających na ich efektywne zaspokojenie.

jacht

Jako zespół kreatywnych profesjonalistów, poszukujemy innowacyjnych rozwiązań wspierających rozpoznawalność marek naszych klientów.

szacunek

Jako firma ceniąca szacunek, uznajemy specyfikę biznesu prowadzonego przez każdego klienta oraz indywidualność jego pracownikówi managerów.