Odczarować reputację

lut 4, 2014 | Opinie

W wydaniu Miesięcznika Ubezpieczeniowego z lutego 2013 r. ukazał się artykuł Mikołaja Skorupskiego, założyciela Good Message, nt. reputacji usług asekuracyjnych w Polsce.

 

Jaki jest stopień zaufania polskich konsumentów do rynku ubezpieczeniowego i świadczonych na nim usług? Jak pod tym względem wypadamy na tle innych krajów europejskich? W jakim tonie o ubezpieczeniach mówią media? Na te i wiele innych pytań odpowiada Mikołaj Skorupski, założyciel i zarządzający agencją public relations Good Message, w artykule pt. „Odczarować reputację” w lutowym wydaniu Miesięcznika Ubezpieczeniowego.

 

Zaledwie 14 proc. wskaźnik zaufania Polaków do ubezpieczeń i znikoma obecność problematyki ubezpieczeniowej w telewizji, będącej środkiem przekazu o największym zasięgu i największej sile oddziaływania – to kluczowe wnioski prezentowane w publikacji. Na tak niski stopień zaufania do ubezpieczeń w Polsce wskazuje przywoływana przez autora „Diagnoza Społeczna 2011” prof. Janusza Czapińskiego i prof. Tomasza Panka. Ten jeden z największych w naszym kraju projektów badawczych prezentuje zarówno warunki życia Polaków, jak też ich stosunek do instytucji i usług, w tym także ubezpieczeniowych.

 

Przy wyborze ubezpieczyciela Polacy kierują się przede wszystkim ceną usługi. Marka firmy asekuracyjnej ma dla nich mniejsze znaczenie. Tymczasem np. w Niemczech, decydując się na zakup polisy konsumenci w większym stopniu zwracają uwagę na markę firmy niż na cenę usługi. Mikołaj Skorupski powołuje się w tym miejscu na raport firmy Ernst & Young pt. „Voice of the customer. Time for insurers to rethink their relationships – Europe 2012”.

 

Niemałą rolę w pogłębianiu lub osłabianiu zaufania do ubezpieczeń i oferujących je firm pełnią środki masowego przekazu oraz jakość ubezpieczeniowego public relations. Zdecydowanie najwięcej informacji na ich ten temat znaleźć można w internecie (67,5 proc.). Na drugim miejscu, znajduje się prasa codzienna i periodyczna, w której znajduje się ok. 26,5 proc. ogółu informacji o ubezpieczeniach. W statystykach obecności w mediach zagadnień związanych z problematyką asekuracyjną, telewizja i radio mają znikomy udział – odpowiednio: 3,5 i 2,5 proc.

 

Szczególnie zaskakująca jest niewielka obecność tematów ubezpieczeniowych w telewizji, która ma największą siłę oddziaływania, dzięki czemu stanowi doskonały środek przekazu dla sektora, który aspiruje do roli wiarygodnego partnera zarówno biznesowego, jak i konsumenckiego.

 

Artykuł pt. „Odczarować reputację” autorstwa Mikołaja Skorupskiego jest podsumowaniem analizy postrzegania ubezpieczeń w Polsce, przeprowadzonej przez kierowaną przez niego agencję Good Message pt. „Ubezpieczenia w oczach klientów i mediów”. Zebrano w niej szereg danych i informacji pochodzących m.in. z „Diagnozy Społecznej 2011” prof. Janusza Czapińskiego i prof. Tomasza Panka, „Voice of the customer. Time for insurers to rethink their relationships” Europe 2012, przygotowanej przez Ernst & Young, badania firmy Gemius pt. „Rynek ubezpieczeń w oczach polskich internautów”, raportów i monitoringów Advertising Interactive Bureau Polska, Instytutu Monitorowania Mediów, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, firmy Nielsen, Polskich Badań Czytelnictwa, SMG/KRC oraz Zakładu Kontroli Dystrybucji Prasy.

 

Więcej w artykule pt. „Odczarować reputację” w lutowym wydaniu Miesięcznika Ubezpieczeniowego.

 

Zdjęcie: <a href=’https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/handshake-zbliżenie-menedżerow_858556.htm’>Designed by Pressfoto</a>