Czas na fakty

mar 13, 2013 | Opinie

Marka jest tym, co ludzie mówią o Tobie – powiedział Jeff Bezos, twórca Amazon.com. Czy w trosce o swoją markę ubezpieczyciele zaczną przywiązywać większą wagę do opinii otoczenia? – pyta Mikołaj Skorupski, właściciel Good Message na łamach Miesięcznika Ubezpieczeniowego.

 

Reputacja powinna znaleźć się wśród priorytetów firm asekuracyjnych przede wszystkim w trosce o prawidłowy rozwój tego rynku w przyszłości. W rozwiniętych gospodarczo krajach świata to właśnie społeczny szacunek stanowi o sile ubezpieczyciela. W Polsce ciągle jeszcze pokutuje nastawienie na wyniki sprzedaży, które satysfakcję konsumenta spychają na dalszy plan.

 

Na niską lojalność klientów wskazują badania przeprowadzone przez firmę doradczą Ernst & Young, ujęte w raporcie pt. Voice of customer. Time for insurers to rethink their relationships. Europe 2012. Aż 40% ankietowanych Polaków jest gotowych zmienić ubezpieczyciela, mimo pozytywnych doświadczeń związanych ze współpracą z firmą ubezpieczeniową np. na polu likwidacji szkody. Autorzy opracowania wprost wskazują, że ubezpieczyciele przeceniają wpływ likwidacji szkody na lojalność klientów.

 

Antidotum na te bolączki jest tylko jedno: stała, otwarta i rzetelna komunikacja ubezpieczycieli z klientami, partnerami biznesowymi, nadzorem, mediami i liderami opinii. Komunikacja ta musi być oparta na dialogu i wzajemnym szacunku do obustronnych racji. Uwzględniająca całkowitą uczciwość i posługująca się faktami, a nie zaklęciami, a także nastawiona nie tyle na obietnice, co na ich wypełnianie. Dobre ubezpieczenie to wszak takie, w którym spełniona zostaje obietnica odszkodowania.

 

Zdjęcie: <a href=”https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/biznes”>Biznes zdjęcie utworzone przez freepik – pl.freepik.com</a>