Zaufanie


„Handel istnieje tylko dzięki zaufaniu” – powiedział Napoleon Bonaparte, francuski przywódca, strateg wojenny, reformator ustroju państwowego i prawa. Dwieście lat po jego epoce przekonujemy się, jak trafnej dokonał oceny.

Zaufanie

Zaufanie to przekonanie o uczciwości ludzi czy instytucji. W biznesie jest ono fundamentem dobrej współpracy. Umacnianiu zaufania służy proces public relations. Jego kluczowym rezultatem jest stworzenie pozytywnego obrazu firmy, zyskanie zaufania jej otoczenia oraz zapracowanie na społeczny szacunek.

Wagę tego zagadnienia zauważyli najwybitniejsi ekonomiści. Laureat Nagrody Nobla Kenneth Arrow stwierdził, że: „każda transakcja handlowa zawiera element zaufania. Jego brak oznacza zacofanie gospodarcze”. Wskazywał, że zaufanie ma ekonomiczną wartość. Zawdzięczamy mu wzrost efektywności systemu gospodarczego.

 

Jak to robimy w Good Message? Sprawdź!