Komunikacja


Zadaniem komunikacji jest wydobycie i przekazanie maksimum informacji o firmie, niezbędnych dla klientów i partnerów do podjęcia współpracy. Jej kluczowym założeniem jest zniwelowanie różnic jakie występują pomiędzy przedstawicielami firmy a osobami z jej otoczenia, w podejściu do jej biznesowej i społecznej roli.

Komunikacja

Aby ten cel osiągnąć, firma musi prowadzić działania informacyjne oraz dialog z otoczniem. Kierować je powinna zarówno do wewnątrz swoich struktur, jak i na zewnątrz, z uwzględnieniem możliwie najszerszego grona interesariuszy.

Komunikacja jest kwintesencją public relations. Jest głównym środkiem do osiągnięcia zrozumienia celów i działań firmy przez jej otoczenie, a także zdobycia szacunku do jej marki. Wbrew przekonaniom wielu managerów, nie jest to proces jednostronny, a złożona interakcja. Opiera się zarówno na pozyskiwaniu informacji, jak i ich dystrybucji. Wymaga więc zarówno prezentowania idei, wartości, założeń, jak i wsłuchiwania się w opinie i nastroje.

 

Jak to robimy w Good Message? Sprawdź!