Public relations


Każda firma potrzebuje harmonii i motywacji w codziennej pracy, oraz rozgłosu i uznania w otoczeniu. Tylko wówczas może prawidłowo się rozwijać. Harmonia zapewnia współdziałanie pracowników, motywacja zaś gwarantuje zarządowi postęp w osiąganiu zamierzonych celów biznesowych. Rozgłos jest potrzebny, aby dotrzeć do klientów i interesariuszy. Uznanie zaś tworzy trwałe więzi otoczenia z marką firmy.

PR

Skuteczne współistnienie tych elementów zapewnia jedna dziedzina zarządzania – public relations. PR dba o prawidłowe relacje wewnętrzne i dostęp do informacji. Integruje załogę wokół celów firmy. Umożliwia też zaprezentowanie jej zalet klientom i interesariuszom. Kreuje przy tym szacunek do marki.

Termin public relations jest nierozerwalnie związany z ideą wolności słowa, praworządności i społecznej użyteczności. Po raz pierwszy użył go trzeci prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Jefferson. Opisał nim, w jednym z przemówień w kongresie, potrzebę dbałości
o dobro społeczne.

Dziś PR jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania konsumentów, firm i organizacji. Pozwala trafnie rozpoznawać potrzeby otoczenia
i dostarczać informacji nt. możliwości ich zaspokojenia. Dlatego jest tak skuteczny zarówno we wspieraniu biznesu, jak i codziennych relacjach interpersonalnych.

 

Najważniejsze elementy efektywnie realizowanych koncepcji public relations to:


» Strategia

W public relations strategia zakłada zdefiniowanie warunków, w jakich odbywać się ma komunikacja, określenie jej celów, grup docelowych, a także sformułowanie przekazów.

więcej »


» Komunikacja

Komunikacja to długofalowy proces wymiany informacji, opinii, a nawet nastrojów, pomiędzy firmą lub organizacją, a jej otoczeniem. W PR jest składnikiem o fundamentalnym znaczeniu.

więcej »


» Relacje

Kluczowy wpływ na kształtowanie pozytywnej aury każdej marki mają także jej interakcje z otoczeniem. W procesie public relations pozwalają na budowanie i wzmacnianie trwałych więzi.

więcej »


» Zaufanie

Przekonanie klientów o niezawodności produktu, profesjonalnej obsłudze czy korzyściach ze współpracy, stanowią o zaufaniu do marki. Buduje ono pozafinansowy kapitał potrzebny w każdym biznesie.

więcej »


» Reputacja

Szacunek do marki, jej autorytet i prestiż stanowią pozafinansową wartość firmy. Reputacja nie podlega wycenie ekonomicznej, bo jest po prostu bezcenna. Najambitniejsi managerowie stawiają ją sobie za najwyższy cel.

więcej »