Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z obsługą PR


Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wybrało agencję do obsługi public relations. Obowiązki te powierzono firmie Good Message.

Do zadań agencji należy przede wszystkim zarządzanie relacjami z mediami, a także współpraca z rynkiem ubezpieczeń i jego uczestnikami. Prowadzone będą także działania informacyjne skierowane do ubezpieczonych i poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Współpraca rozpoczęła się w czerwcu 2014 r. i po udanych trzech miesiącach PBUK zdecydowało się przedłużyć umowę bezterminowo. Bezpośrednią obsługę klienta koordynuje Mikołaj Skorupski, dyrektor strategiczny Good Message.

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest organizacją skupiającą zakłady ubezpieczeń, które na terytorium Polski oferują obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne OC. Biuro ma zadanie zabezpieczenie praw ubezpieczonych i poszkodowanych w wypadkach. PBUK pełni rolę biura narodowego w Systemie Zielonej Karty, a także organu odszkodowawczego i ośrodka informacji.

Good Message specjalizuje się w prowadzeniu komunikacji, public relations oraz doradztwa reputacyjnego na rzecz spółek i instytucji rynku finansowego i kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora ubezpieczeń i inwestycji.