Relacje inwestorskie i komunikacja finansowa


Invest_rel_oferta

Prowadzenie relacji inwestorskich to jedno z najważniejszych zadań firm notowanych na giełdach papierów wartościowych. Biorą one bowiem udział nie tylko w konkurencji w swoich branżach, ale także w rywalizacji o kapitał inwestorów.

Od skuteczności w budowaniu relacji z rynkiem kapitałowym i jego uczestnikami zależy ich giełdowy sukces. Jeśli dodatkowo zaangażują się w komunikację z otoczeniem finansowym, mają szansę na ukształtowanie głębokiego zaufania do swoich marek.

 

Jak to działa?

Pewna spółka giełdowa prezentowała dane finansowe za poprzedni rok. Aby umożliwić bezpośrednie zadanie pytań zarządowi, zorganizowała poranne spotkanie przy śniadaniu. Zaprosiła na nie zarówno dziennikarzy, jak i analityków banków i domów maklerskich. Wyniki były satysfakcjonujące, ale i prognozy na dalsze okresy zapowiadały się obiecująco. Zostały bardzo dobrze przyjęte zarówno przez uczestników spotkania, jak i szeroki rynek. W wyniku przedstawionych informacji i danych, kurs akcji spółki w ciągu dwóch rósł nawet o blisko 1/3, o czym szeroko donosiła prasa.

 

Jeśli ktoś chciałby Ci pomóc w skutecznym wykorzystaniu informacji o Twojej spółce, aby zainteresować inwestorów, skorzystałbyś z jego rad? Organizacją wspomnianego wydarzenia i komunikacją wyników zajmowali się nasi konsultanci.

 

Co proponujemy?

Aby podnieść atrakcyjność spółek w oczach inwestorów i analityków, prowadzimy na rzecz naszych Klientów relacje inwestorskie i komunikację finansową:

  • kształtujemy relacje z rynkiem i jego uczestnikami,
  • zarządzamy komunikacją z inwestorami,
  • pozycjonujemy marki w otoczeniu kapitałowym,
  • wzmacniamy zaufanie do spółek i instytucji,
  • stabilizujemy kursy akcji.

 

Zobacz też: Doradztwo reputacyjne oraz Komunikacja korporacyjna i kryzysowa.