Public relations


PR_oferta

Public relations jest sztuką zawierania kompromisów. Polega na prowadzeniu relacji pomiędzy organizacją a jej otoczeniem, opartych na obustronnych korzyściach. Kompromis ma równoważyć zyski ekonomiczne firmy ze społeczną odpowiedzialnością firmy czy instytucji. Ma odpowiadać na potrzeby marki, ale także na oczekiwania jej otoczenia. Ma jednocześnie promować i budować wiarygodność, stawiając na równi kreatywność i zaufanie.

PR stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby konsumentów, firm i organizacji. Opiera się na rozpoznawaniu wzajemnych potrzeb i dostarczaniu pogłębionych informacji nt. możliwości ich zaspokojenia w relacjach biznesowych oraz codziennym życiu.

 

Jak to działa?

Dobrym przykładem na jego wykorzystanie jest podejście pewnej instytucji skupiającej rynek ubezpieczycieli komunikacyjnych. Podjęła ona decyzję o rozszerzeniu swoich codziennych zadań o proaktywny dialog z uczestnikami ruchu drogowego. Zaktywizowała komunikację wewnętrzną, zaangażowała się w kontakty z mediami, uruchomiła kanały komunikacji z użytkownikami dróg oraz poszkodowanymi w wypadkach, a także włączyła się do współorganizowania akcji społecznych. Jednym z przejawów tych działań był udział w pierwszej w Polsce kampanii edukacyjnej, organizowanej przez niekomercyjne organizacje rynku ubezpieczeniowego.

O jej szczegółach szeroko donosiła prasa ekonomiczna. Akcja przyniosła organizatorom wiele pochwał, a użytkownikom dróg – pożyteczne informacje.

 

Gdyby istniał uniwersalny sposób na efektywne połączenie codziennych zadań firmy z zaangażowaniem w społeczną użyteczność, dzięki któremu mógłbyś zyskać powszechne uznanie, to chciałbyś go poznać? Tak się składa, że instytucja, o której mowa, jest naszym klientem i z powodzeniem realizuje działania z zakresu public relations.

 

Co proponujemy?

Aby kształtować szacunek społeczny do marek naszych klientów prowadzimy:

  • wszechstronną komunikację na rzecz firm i ich marek,
  • działania wzmacniające zaufanie do nich,
  • budowę społecznego kapitału marek,
  • kreowanie wizerunku firm kompetentnych i fachowych,
  • szeroki dialog na rzecz wzmocnienia ich reputacji.

 

Zobacz też: Media relations oraz Komunikacja korporacyjna i kryzysowa.