Komunikacja korporacyjna i kryzysowa


Corp_com_oferta

Budowanie przedsiębiorstwa mającego służyć klientom przez wiele pokoleń to proces oparty na wielowymiarowym zarządzaniu wszystkimi płaszczyznami jego funkcjonowania. Dzięki temu marka firmy zdobywa uznanie i szacunek nie tylko wśród klientów, ale i pracowników, partnerów biznesowych, inwestorów oraz liderów opinii.

 

Jak to działa?

Pewna firma działająca na rynku pożyczek gotówkowych zdecydowała się na urozmaicenie swojej oferty o nowe linie produktów. Ich marki postanowiono budować niezależnie od marki wiodącej. Chciano bowiem zainteresować usługą nowych klientów. Należało więc zadbać o to, aby nie tylko przykuć uwagę konsumentów, ale także dobrze poinformować pracowników o celach, jakie przyświecają nowej ofercie. Wymagało to zapewnienia stałej obecności nowych marek w komunikacji wewnętrznej firmy. Przyniosło też wiele korzyści relacjom zewnętrznym, istotnie je wzbogacając i nadając spójności.

 

Czy gdyby ktoś pokazał Ci, jak poprzez komunikowanie się z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym podnieść efektywność biznesową firmy, chciałbyś skorzystać z jego rad? Opisany system komunikacji zbudowali nasi konsultanci. Naszym zdaniem komunikacja korporacyjna ma wspierać zarządzanie organizacją, aby mogła sprawniej i skuteczniej realizować cele biznesowe. Wspomaga ona dopasowanie się firmy do otaczających ją warunków, by mogła prawidłowo się rozwijać. W przypadku zaś wystąpienia sytuacji kryzysowej, pozwala sprawnie zbudować system reagowania i zniwelować jej skutki.

 

Co proponujemy?

Aby podnieść efektywność biznesową naszych klientów:

  • wspieramy realizację strategii biznesowych,
  • stabilizujemy nastroje pracownicze,
  • powiększamy grono zaangażowanych rzeczników spółek i instytucji,
  • otwieramy nowe kanały komunikacji,
  • integrujemy interesariuszy wokół celów firm i instytucji.

 

Zobacz też: Analiza i strategia komunikacji oraz Doradztwo reputacyjne.