Mikołaj Skorupski na portalu Giełda Inwestora: budowanie reputacji to inwestycja w wartość firmy


Prawdziwa wartość przedsiębiorstwa to suma jego finansowej wyceny i reputacji jego marki – pisze w artykule na łamach portalu Giełda Inwestora, Mikołaj Skorupski, założyciel i zarządzający Good Message. Tłumaczy on, że na reputację składają się m.in. oceny, opinie, popularność, zaufanie. Aby na nie zapracować, potrzeba czasu, pracy i zaangażowania. Reputacja jest inwestycją – długoterminową, ale i zyskowną.

Zarządzający współczesnym przedsiębiorstwem w codziennym funkcjonowaniu posługują się przede wszystkim parametrami finansowymi. „Show me the money” – zwykli mawiać, planując konkretne przedsięwzięcia. Efektywność postrzegana jest jako zdolność do maksymalizowania przychodów i zysków, przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów. Znaczenie przypisują wyłącznie lub prawie wyłącznie parametrom finansowym i wartościom materialnym.

Natomiast wartości pozamaterialne schodzą na plan dalszy lub są całkowicie bagatelizowane. Dotyczy to niestety także takich zalet jak dobre imię, pozytywne rekomendacje czy zaufanie otoczenia. Tymczasem to właśnie one składają się na jedną z kluczowych wartości firmy – reputację.

Więcej w artykule Mikołaja Skorupskiego „Budowanie reputacji to inwestycja w wartość firmy” na portalu Giełda Inwestora (gielda-inwestora.pl).