Good Message w Dzienniku Ubezpieczeniowym


Mikołaj Skorupski, właściciel agencji Good Message, w Dzienniku Ubezpieczeniowym z 22 marca 2013 r., opowiada o roli, jaką odgrywa reputacja ubezpieczycieli.

Mikołaj Skorupski w publikacji przytacza przykłady krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo, w których społeczny szacunek jest miarą siły ubezpieczyciela, podczas gdy w Polsce największe znaczenie mają wyniki sprzedaży.

Przypomina słowa Warrena Buffetta: „potrzeba dwudziestu lat, by zbudować reputację, ale wystarczy pięć minut, by ją zburzyć”.

Mikołaj Skorupski zaznacza, że powszechny dostęp do środków komunikacji umożliwia niezadowolonemu klientowi podzielić się swymi doświadczeniami z tysiącami osób, np. poprzez zwrócenie się do gazety z prośbą o pomoc w przypadku odmowy wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela. Zwraca także uwagę, że rynek ubezpieczeń w Polsce cechuje niski poziom społecznego zaufania oraz niemalże brak lojalności konsumenckiej. Podkreśla słaby wpływ reklam na wybory konsumentów. Zaznacza, że zmiana tej sytuacji będzie możliwa, gdy ubezpieczyciele zadbają o otwartą, opartą na faktach i rzetelną komunikację z klientami, partnerami biznesowymi, nadzorem, mediami i liderami opinii. Reputacja, o którą powinni zadbać ubezpieczyciele, pozwala m.in. być konkurencyjnym i zyskiwać nowych klientów.

Więcej w artykule pt. „Dobra reputacja ubezpieczycieli a pozycja na rynku” w Dzienniku Ubezpieczeniowym z 22 marca 2013 r.