Forum TFI z obsługą PR


Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA wybrało agencję do obsługi public relations. Obowiązki te powierzono firmie Good Message. Do zadań agencji należy przede wszystkim współpraca z mediami oraz komunikacja z rynkiem finansowym i jego uczestnikami.

Forum TFI specjalizuje się w usługach family office. Łączą one zarządzanie aktywami z doradztwem inwestycyjnym, podatkowym i prawnym dla najzamożniejszych klientów. Celem oferty jest budowanie bezpiecznych i efektywnych struktur inwestycyjnych oraz międzypokoleniowy transfer majątku. Spółka uruchomiła ponad 50 funduszy inwestycyjnych zamkniętych i sekurytyzacyjnych.